Details for Japan postal code 766-0002 for the district of Kotohira cho (1-426 Banchi, Kawahigashi) in city of Nakatado-gun, Kotohira-cho in Kagawa province.


766-0002


Kagawa > Nakatado-gun, Kotohira-cho


Kotohira cho (1-426 Banchi, Kawahigashi)


Japanese:
766-0002 香川県仲多度郡琴平町琴平町(1~426番地、川東)

Less to more specific order:
766-0002 Kagawa, Nakatado-gun, Kotohira-cho, Kotohira cho (1-426 Banchi, Kawahigashi)

More to less specific order:
766-0002 Kotohira cho (1-426 Banchi, Kawahigashi), Kotohira-cho, Nakatado-gun, Kagawa

 [Recipient's Name]
[Building name and room number - if applicable]
Kotohira cho (1-426 Banchi, Kawahigashi) [complement w/ block, sub-block no., etc (ex: 1-22-333)]
Kotohira-cho, Nakatado-gun
Kagawa, 766-0002
Japan

Japanese:

〒766-0002
香川県仲多度郡琴平町
琴平町(1~426番地、川東)
[complement w/ block, sub-block no., etc (ex: 1-22-333)]
[Building name and room number - if applicable]
[Recipient's Name]