Details for Japan postal code 592-8335 for the district of Hama Deraishizucho Higashi in city of Sakai-shi, Nishi-ku in Osaka province.


592-8335


Osaka > Sakai-shi, Nishi-ku


Hama Deraishizucho Higashi


Japanese:
592-8335 大阪府堺市西区浜寺石津町東

Less to more specific order:
592-8335 Osaka, Sakai-shi, Nishi-ku, Hama Deraishizucho Higashi

More to less specific order:
592-8335 Hama Deraishizucho Higashi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka

 [Recipient's Name]
[Building name and room number - if applicable]
Hama Deraishizucho Higashi [complement w/ block, sub-block no., etc (ex: 1-22-333)]
Nishi-ku, Sakai-shi
Osaka, 592-8335
Japan

Japanese:

〒592-8335
大阪府堺市西区
浜寺石津町東
[complement w/ block, sub-block no., etc (ex: 1-22-333)]
[Building name and room number - if applicable]
[Recipient's Name]